Pod vlivem temnoty - 6

29. června 2017 v 0:00 | Majo |  Pod vlivem temnoty
Další přednastavená povídka na tento týden :3 Doufám, že se máte skvěle, a že už jste pořádně natěšení na prázdniny :3
Edit středa 28.6.: Strašně moc bych Vám chtěla poděkovat, za aktivitu u minulého dílu :3 nikdy se mi nestalo, že bych měla 7 komentářů :3 jste úžasní :3 takže moc děkuji Lule, Ivaně, Bafulákovi, Mei, Ade, Tereki a Jenny <3 jste úžasné, žeru Vás :3


Sasuke hleděl s narůstajícím vztekem na svého nového sluhu. Ve skutečnosti to byl otrok, ale Uchiha toto slovo upřímně nenáviděl.
Nikoho takového, ke svému životu nepotřeboval. Měl rád samotu, a když něco doopravdy potřeboval, zavolal si na to věčně uječenou Sakuru, nebo nějakého jiného poddaného. Čas od času si dopřál krátký románek s nějakým děvčetem či chlapcem z panství, ale nic nebylo vyloženě dlouhodobého.
Věděl, co se o něm po hradu rozneslo. Že je zlý, krutý a miluje jen sám sebe. Byla to naprostá pitomost, ale v jedné věci měli pravdu. Nikdy necítil pocit lásky. Nevěděl, jaké to je milovat, a aby řekl pravdu… Bylo mu to vlastně úplně jedno. Panovník nepotřeboval nikoho milovat.
Co ho ale vytáčelo nejvíc, bylo, že ho spodobňovali s jeho otcem. Nevěděl o osobě, kterou by pohrdal více, než jím.
Když už ale musí tohoto blonďatého spratka snášet, rozhodl se, že hodlá odčerpat všechny výhody, které mu to dává. Byl přeci docela pohledný, tak proč toho nevyužít, když může?
A on mu tady a teď vzdoruje přímo do očí.
"Co jsi to řekl?" jeho pohled potemněl. Hleděli si z očí do očí, a Sasuke, poprvé za to dobu pocítil, že s tím klukem bude těžké pořízení. Že si ho bude muset zkrotit.
"Řekl jsem ne. Odmítám s vámi sdílet lože." Odeskl Naruto.
Mladý Nejvyšší se nahlas rozesmál. "Ty si tedy věříš, když si myslíš, že s tebou chci sdílet lože." Smích přešel ladně do jemného úsměvu. "Řekl jsem, aby sis vylezl sem ke mně. Posnídáme a budeme se věnovat aktivitám, které jsou pro mě na dnešní den připravené. Rozuměls?"
"A když odmítnu?" stál si stále za svým blonďáček.
Sasukeho oči ještě více potemněly. Ano, co by měl dělat, kdyby ho chlapec odmítl? Otec by ho nechal zmrskat. Dvacet ran bičem, nebo padesát ran holí. Takový byl trest za neuposlechnutí svého pána. Takový byl trest za neuposlechnutí Nejvyššího.
Jeho bratr by nad tím jen mávl rukou, a propustil by ho. Takové zbabělé bylo jeho stanovisko. I když Sasuke ve skutečnosti obdivoval míru odporu, jakou se k jejich otci stavěl. I když toho muže Sasuke nenáviděl, a měl pro to dobrý důvod, měl pocit, že se mu podobá víc a víc. A to se mu nelíbilo.
Avšak co by se stalo, kdyby to teď Narutovi prominul? Dělo by se to stále a stále dokola, až by byl Sasuke v budoucnu známý jako panovník, který odpouští. A podle hlavy Nejvyšších, Fugaka, to byl špatný vládce.
"Nechám tě zmrskat." Řekl, a v duchu úpěl nad tím, že ho otec zase jednou přechytračil. Proč měl takový pocit, že tento kluk nebyl darem, ale potrestáním?

"Zmiz." Uslyšel Naruto jakoby z dálky. Ležel na břiše, na dlouhém dřevěném stole.
Zazněl zvuk bouchnutí dveří, a on měl co dělat, aby se udržel při realitě. Všechny smysly se mu rozutekly bůhví kam. Co že se vlastně stalo?
Pamatoval si to jen matně. Snažil se si vzpomenout na poslední živou myšlenku. Ano, jakoby to cítil znovu, ten chladivý kov okolo zápěstí. Pálení paží, zmatené zvuky a výkřiky…
Všechno se mu najednou vybavilo a on bolestně zasténal, když napnul záda, a ucítil svá zranění.
Jako by to bylo už několik dní, kdy odmítl Sasukeho rozkaz, aby si vlezl k němu do postele. Do té doby klidný Naruto našel svou hranici. Odmítl. Krmit jiného člověka, byla pro něj, opravdu ponižující představa. Ještě ke všemu, když to dostal, rozkazem.
Viděl Sasukeho oči. Viděl, jak se uvnitř něj odehrává souboj. Měl by chlapce potrestat, nebo ne? Byl si jistý, že černovlásek ustoupí. Jak strašně moc se zklamal, když Sasuke vydal rozkaz, k vykonání jeho trestu.
Neuposlechnutí pána, a zároveň Nejvyššího, se v hlavním městě pomalu rovnalo vraždě. Nezbylo nic jiného, než potrestání, ačkoli blonďáček v očích své pána, spatřil nechuť, nad vynesením tohoto trestu.
Když ho strážníci nesli ven, za brány hradu, do města, skoro to ani nevnímal. Viděl jen všechny ty lidi, kteří zvědavě pokukovali, a kteří se připravovali na další krutých trestů. Naruto si byl jistý, že podobné tresty probíhaly, poměrně často.
Pak ho přivlekli k dřevěnému pranýři, pověsili ho za ruce a strhli mu košili. Ještě naposledy chtěl zvednout hlavu, než trest začal, jakmile tak učinil, přál si, aby nic podobného nikdy neudělal.
Měl výborný výhled na pódium, odkud se na něj z výšky díval jeho pán, Sasuke, spolu s hlavou Nejvyšších.
Fugaku na něj hleděl s výsměšným výrazem ve tváři. Všechno na něm, na jeho těle, v obličeji i v očích hovořilo o tom, jak si ten pohled na něj užívá.
Těsně než zaslechl švihnutí biče, všiml si vedle Sasukeho další postavy. Postavy dlouhovlasého muže, který se jediný veřejně a beze strachu tvářil, že s něčím podobným nesouhlasí. Stačilo mu jen dojít, že se jedná o onoho muže z kuchyně, a pak na jeho záda dopadla první rána z mnoha.

Ze vzpomínek ho vytrhlo jemné pohlazení po hlavě. Už to tady bylo zase. Ta ruka se probírala jeho vlasy, převalovala je, ze strany na stranu, na některém místě ho dokonce podrbala.
Naruto se nepříjemně ošil z myšlenky, že si začíná připadat jako něčí čokl.
Jemně natočil hlavu na stranu, a i když nejdříve nemohl pořádně zaostřit, zjistil, že to Sasuke je s ním v místnosti. A člověk, kterého z ošetřovny při svém příchodu vyhnal, musel být zdravotník.
Chtěl se pohnout, dát nějak najevo svůj nesouhlas se Sasukeho přítomností, ale téměř okamžitě zasykl bolestí.
"Šššš." Chlácholil ho mladý Nejvyšší a pohladil ho po tváři.
Naruto si všiml, že Sasukeho obličej ovládl soucitný výraz.
"Nehýbej se, ublížíš si ještě víc." Řekl jenom.
Uzumaki měl sto chutí mu do obličeje zařvat, že to nebyl on, kdo si ublížil, ale Sasuke a jeho krutý otec. Najednou mu slova Sakury nepřipadala tak moc přibarvená. Je možné, aby se ten člověk, který se před ním zjevil po jejím odchodu, pouze přetvařoval? Nevěděl. Nechápal to.
"Měl bys být rád, za dvacet ran bičem. Kdyby to bylo padesát ran holí, určitě by ti vykonavatel trestu zlomil pár žeber a pochroumal páteř. A to přece nechceme, viď, že ne?" skoro šeptal.
A v ten moment si toho Naruto všiml znovu. Ten letmý záblesk rudé barvy v černovláskových očí, který ale zmizel stejně rychle, jako se objevil.
Bláznil snad už? Měl halucinace? Nemohl by se tomu divit, jistě měl horečku. Moc dobře cítil, jak byla jeho záda rozdrásaná, kůže roztrhaná. Peklo. Tak by nazval pocit, který právě pulzoval jeho zády.
Sasuke dál Naruta hladil, aby ho uklidnil.
"Musíš si uvědomit, Naruto, že mě toto netěší. Nikdy už se nesmí znovu stát, že bys neuposlechl můj rozkaz, rozumíš?"
Narutovi nezbývalo nic jiného, než tiše kývnout. Koukal se do Sasukeho očí, a další věc, kterou spatřil, bylo lehké šílenství. Najednou byl přesvědčený, že to Sasukeho možná doopravdy mrzí. Mladý Uchiha přece nemohl za svou zdeformovanou pokroucenou povahu.
Takovíto lidé, přeci nevěděli, co bylo špatné a co dobré. Správné věci pro ně byly ty, které dělali, nebo pro které se rozhodli.
Ale nic správného na nich nebylo. Nebyla to Sasukeho vina. Byla to vina deformovaného systému, který v jejich zemi panoval.
Mohlo by to někde probíhat jinak? Mohla by existovat nějaká země, nějaký kraj, kde neměli Nejvyšší tolik moci, jako tady? Nějaké místo, kam nezasahovala jejich moc?
Horečka převzala nad Narutem naprostou kontrolu, a on se propadl do říše neklidných snů s myšlenkou, že na barvě očí přece vůbec nezáleží.

Trvalo několik dní, než Narutova horečka konečně klesla, a než ho doktor mohl propustit z ošetřovny. Za tu dobu si Naruto prožil mnoho zmatených snů, Sasukeho návštěv, a dokonce dopis od samotného Fugaka, ve kterém velmi srdečně líčil, jak mu přeje brzké uzdravení.
Milý dopis, na konci pohřbila poznámka o tom, že pokud neumí číst, ať požádá svého ošetřovatele.
V ten moment Naruto dopis zmuchlal a hodil ho do koše. Člověk, jako je Fugaku Uchiha, neví, co je to lítost, nebo starost o druhé. Zná jenom výsměch.
Rudé záblesky Naruto již v Sasukeho očích znovu nespatřil. Velmi ho však překvapilo, když mu v den jeho odchodu z ošetřovny Sasuke sdělil, že jako odškodnění si může vzít celý den volno, a doporučil mu, projít se po rozlehlých zahradách Nejvyšších.
Sice nevěděl, jak na Sasukeho nabídku nejdříve reagovat, ale nakonec se jenom usmál a poděkoval. Nebyl si jistý, jak by se měl nyní k Sasukemu po svém bičování chovat. Zato černovlasý Uchiha na celou věc nejspíš už zapomněl, jelikož dělal, jako by se to nikdy nestalo.
Že by ho to celé přece jen mrzelo? Těžko říct.
Naruto však jeho nabídku využil, a netrvalo dlouho, a už se procházel po oněch velkolepých zahradách. A jestli musel něco uznat, byl to fakt, že Sasuke nepřeháněl.
Zahrady, byly opravdu nádherné. Jaro bylo v plném proudu, a jak Naruto koukal, na rostlinách se vyřádilo, v plné parádě.
Zrovna procházel okolo jedné z kvetoucích sakur, když uslyšel čísi cizí hlas. Zmateně se otáčel ze strany na stranu, ale nikoho neviděl.
Až když poodešel o kousek dál, spatřil člověka, dlouhovlasou blonďatou ženu, klečící u jednoho ze záhonů, broukající si určitou melodii.
Blonďáček přemýšlel, jestli by ji měl jít pozdravit, ale žena vypadala, že je do své práce opravdu zabraná, a on věděl, že rušit by ji bylo neslušné.
Proto se otočil, a chtěl odejít, ale v ten moment na něj žena promluvila.
"Nejsi ty ten nový sluha Sasukeho-sama?"
Naruto se otočil zpět, a překvapeně strnul. Bytost, o které přepokládal, že je žena, byl ve skutečnosti muž.
Zmateně se kousl do rtu, tohle už byl druhý člověk, u kterého se Naruto spletl. Co je to sakra za módu, že tady muži nosí dlouhé vlasy?
"Uhm, ano." Řekl jenom Naruto, protože byl stále zaražený, a nevěděl, co by měl říct.
Blonďatý mladík se mile uchechtl, sundal si z hlavy slaměný klobouk a přicupital k němu, aby si s ním mohl podat ruku.
"Tak to je mi ctí. Všichni tady o tobě teď mluví. Víš, jak jsi odmítnul uposlechnout rozkaz Nejvyššího. Pár lidí dokonce říká, že se to rovná sebevraždě, hmm."
"Pár lidí?"
"Ino, Sakura, a pár dalších lidí z kuchyně. Mimochodem, já jsem Deidara, místní zahradník." Zazubil se.
Teprve teď se na něj Naruto pořádně podíval. Mladík mohl být o pár let starší než on, ale působil velmi mladě. Dlouhé blonďaté vlasy, kvůli kterým si ho prve spletl se ženou, měl pečlivě upravené. Jeho ústa se smála, i když na jeho pohledu bylo něco, co ho nutilo si myslet, že tento člověk není stoprocentně šťastný. Tomu všemu velely velmi světle modré oči.
Naruto se pousmál. Vypadá to, že nebyl jediný modrooký v celém hlavním městě.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 ivana-chan ivana-chan | E-mail | 29. června 2017 v 8:39 | Reagovat

chudak naru. boooze fugaku si to naozaj uzival. som zvedava ako sa to bude medzi nimi dalej vyvijat. a s deiiom si urcite budu rozumiet. moozno narutovi pomôze ako dei tak itachi. uz aby bol dalsi diel

2 Jenny Jenny | Web | 29. června 2017 v 15:56 | Reagovat

Fugaku, ty černá svině o,o já být na Narutovém místě odepisu mu krásny dopis se vzkazem: "doufám že chcípneš na křivé chcaní" -,-"
A Sasuke je psychouš s rozdvojenou osobnosti... Peckaaa x,D nakopat ho málo fakt xD
Dei vypadá rozkošně :3
Tys fakt nekecala xD tys Naruta opravdu nechala zbičovat x,D tak to joo x,D jsi ale zla x,D
Vyhubíme Fugaka *,* >:3
Jinak píšu z mobilu kdyby náhodou nesouvislé slova a chyby a tak x,D
Ehm na konec chci jen napsat ... Není nad to psat tento komentář dvakrát x,D to je tak když prvně to ukáže chybu připojení x,D

3 Adaa Adaa | 30. června 2017 v 22:47 | Reagovat

aaaaaaaa :-D uuuuúžas...som tak nadšená :-D tak predsa len si nechala Naruta zbičovať ;-)..chúďatko blonďavé :-P .. vlastne som v to ani nedúfala, no ty si ma tým veľmi potešila, teda hlavne moju skazenú časť :-D .. každý diel ma vždy niečím prekvapí :-D ...ja si horko-ťažko domýšľam ako by to mohlo pokračovať a ono to nakoniec je vždy úplne inak ..o tisíc krát lepšie ...už sa mi o tom aj sníva...je to ťažká závislosť :-P ..tak ako po každé sa veľmi teším na pokračovanie :-D

4 Mei Mei | E-mail | Web | 30. června 2017 v 23:16 | Reagovat

"Jsem Deidara. Místní zahradník a Itachiho milenec, se kterým plánujeme svatbu, ale jeho otec je proti, takže dřív než svatba bude vzpoura. Jdeš do toho s námi?" xDDDDDDD Proč je moje mysl tak překroucená xD
Moc děkuji za kapitolu :3

5 Kim Lula Kim Lula | 1. července 2017 v 10:39 | Reagovat

"Vrah byl zahradník."
Toho už se asi nikdy nezbavím, a pokaždé, když bude v povídce zahradník, budu ho podezírat z bůhvíčeho...

Chudák malé Naruto, proč to všichni týrají, komu to co udělalo. Také malé sladké krásné blonďaté a trochu blbé. Ehm. A Sasuke je taky trošku debil. Jo, vidíš, to je přesně to, o čem mluvím pořád! Haha. Teď je to podle mého gusta.

6 Majo Majo | Web | 2. července 2017 v 12:08 | Reagovat

[1]: Nojo, co na to říct, Fugaku je hajzl :D uvidíme :D děkuji za komentář :3

[2]: zase jsi mě dostala sestři... doufám že chcípneš na křivé chcaní, to je moc :D Vím jaký to je ho psát dvakrát :D každopádně děkuji moc za komentář <3

[3]: nojo, viděla jsem, jak po tom bičování všichni toužili, nemohla jsem si to přece odpustit :D děkuji za koment :))

[4]: tys to taky dobře zabila Mei :DD já moc děkuju že se tady s těmi patlaninami vůbec připravuješ o čas :3

[5]: Jo, Sasánek je maličko debílek... to nevadí, to se vsákne :D pokusím se o to, aby to podle tvého gusta zůstalo :3 děkuji za komentář :3

7 Mei Mei | E-mail | Web | 2. července 2017 v 23:59 | Reagovat

[6]: Pfff, můj čas je drahý jen pro lidi, kteří maji v mém životě malou váhu, což ty nejsi ❤
Přišla jsem ti pochválit dess 😍 Vždycky jsem chtěla něco v tomto provedení, ale nikdy jsem nevěděla jak :< Mei je prostě noob :< :D

8 Tereki Tereki | 3. července 2017 v 11:53 | Reagovat

U Deidary nikdy nikdo neví, jestli to je muž nebo žena.. co když to je plochá žena s mužským hlasem?? Itachi, co nám o tom povíš, nevíš něco?? xD
Fugaku, počkej až se mi dostaneš pod ruku.. Hodím tě do lesa, aby si tě Jenny našla!!! xD
Wooo, člověk aby se začal těšit na další čtvrtky! c:

9 sakurako-neko sakurako-neko | Web | 13. července 2017 v 9:11 | Reagovat

Právě se tu válím smíchy :D  :D Taky ta myšlenka Vrah je vždycky zahradník xD Dokonce jsem to napsala na parníček z papíru, co jsem udělala z účtenek a pak to rozdávám kolemjdoucím xD A nikdo netuší, co tam má vlastně za vzkaz, muhahaha! - ale to jsem odbočila :D
Sasan je pako, jako joo, měl ho potrestat, ale prostě je to pako! Páč jsem to řekla!!
Tahle povídka je geniální, nee-chan <3

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama